Filtruj produkty

Brak filtrów do wyświetlenia w tej kategorii.

Regulamin

REGULAMIN:

Sklep internetowy skutery-krakow.pl , dostępny pod adresem www.skutery-krakow.pl, prowadzony jest przez P.H. MOTO-TRIP Paweł Wrześniak. z siedzibą firmy Kraków, ul. Drewniana 4. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 945-206-91-01, Regon: 120476735. Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: biuro@skutery-krakow.pl


Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego skutery-krakow.pl składania zamówień, sposobów dostaw oraz płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. P.H. Moto-Trip Paweł Wrześniak prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie skutery-krakow.pl. Do korzystania , przeglądania asortymentu, a także składania zamówień w sklepie – skutery-krakow.pl-- niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klienci mają możliwość korzystania z zakupów poprzez skutery-krakow.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie skutery-krakow.pl . Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak dotyczącą konta, w każdym czasie poprzez skierowanie e-mail`a z taką dyspozycją na adres: biuro@skutery-krakow.pl . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których P.H. Moto-Trip Paweł Wrześniak jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Świadczenie usług w ramach Konta na skutery-krakow.pl ma charakter bezterminowy.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie skutery-krakow.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty inne niż nowe mają w sposób jednoznaczny określone to w opisie produktu.
 5. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 6. Szczegółowe dane techniczne zawarte są w specyfikacji (opisie) produktu. W przypadku wystąpienia rozbieżności kwestie sporne związane z opisami i zdjęciami będą rozwiązywane na korzyść klienta.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. O dostępności towaru informują statusy podane przy każdym produkcie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Zamówione towary,  których nie mamy w magazynie wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku zmiany lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia, klient zostaje poinformowany o opóźnieniu w dostawie. W takiej sytuacji może zgodzić się na nowy termin dostarczenia przesyłki lub odstąpić od umowy.
  Składając zamówienie należy pamiętać, że:
  termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 9. Czas dostawy: przesyłki dostarczane są poprzez firmę kurierską FEDEX na następny dzień roboczy po wysyłce.
 10. Produkty w działe wyprzedaż są w ograniczonej ilości. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.
 12. Staramy się aby zamówienia złożone do godziny 15:30 w dzień powszedni realizowane są i wysyłane tego samego dnia.
 13. Płatność za zamówienia realizowana jest w następujący sposób:
  • za pobraniem - gotówką kurierowi lub przy odbiorze towaru,
  • przelewem - zamówienie realizowane jest w dniu zaksięgowania przelewu na rachunku firmowym sklepu,
  • płatność kartą kredytową - za pośrednictwem firmy PAYu
  • szybki przelew bankowy PAYu
   • raty - za pośrednictwem firmy Santander Consumer Bank lub Sygma Banque - szczegółowe informacje znajdują się w dziale raty.
 14. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak. nie jest wiążąca i zamówienie może zostać anulowane. W tytule płatności należy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu.
 15. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX lub CAT L.C. Koszty dostawy zaprezentowane zostały przy karcie produktu.
 16. Klient ma zawsze prawo otworzyć paczkę w obecności kuriera. Sugerujemy sprawdzenie stanu opakowania przesyłki, a w przypadku widocznego uszkodzenia nie odbieranie przesyłki lub otworzenie przesyłki w obecności kuriera. W takiej sytuacji kurier powinien spisać protokół na podstawie którego będzie rozpatrywana reklamacja.
  Bardzo prosimy poinformować nas o zaistniałej sytuacji, a także przesłania nam skanu/zdjęcia protokołu szkody ułatwi nam to wyegzekwowanie od firmy kurierskiej odszkodowania. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości przedłożymy wszelkich starań aby nowy, pozbawiony wad towar pojawił się u Państwa jak najszybciej.
 17. W przypadku odbioru osobistego z magazynu P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak. o możliwości odebrania zamówionego produktu skutery-krakow.pl informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Zamówienie, które nie zostanie odebrane w wyznaczonym terminie zostanie anulowane.
 18. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w skutery-krakow.pl , P.H. Moto-Trip Paweł Wrześniak zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy / płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 19. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 2000 PLN niezbędna jest wpłata zadatku.
 20. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt odbioru z magazynu P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak.
 21. Zamówienia klientów, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania pracowników sklepu (panel klienta lub korespondencja elektroniczna) przez okres 10 dni, będą uznawane za nieważne, a zamówienia anulowane.
 22. Zamówienia klientów poza granicę Rzeczpospolitej Polski są wyceniane indywidualnie, transport jest możliwości ale tylko i wyłącznie po wcześniejszej akceptacji ceny transportu przez klienta, wszelkie zamówienia które zostały nieuzgodnione, a adresowane są zagranicę zostaną anulowane.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn. Jednak P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak w ramach gestu handlowego przedłuża ten okres do 30 dni. W przypadku zakupu poprzez system ratalny prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny obowiązuje według terminu ustawowego czyli do 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Jednak zastrzega, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić tj:
  • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę, a Klient został o tym wyraźnie poinformowany;
  • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. montaż koła);
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • gdy dotyczy dostarczania dzienników, periodyków i czasopism, z wyjątkiem prenumeraty,
  • gdy upłynęło 14 dni od chwili odebrania przedmiotu świadczenia.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być dokonane w formie pisemnej (powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki).
  Poniżej odręczne oświadczenie według poniższego wzoru:

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak
  ul. Drewniana 4
  30-556 Kraków
  biuro@skutery-krakow.plFormularz zwrotu - MOTO-TRIP.pdf

2. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Bezpośredni koszt transportu zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący.

4. P.H. Moto-Trip Paweł Wrześniak nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


Zwrot należności Klientom

 1. P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane z magazynu P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak i było uprzednio opłacone z góry;
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Interbikes nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.


REKLAMACJE

P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak. zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Klienta rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Gwarancja

 1. Gwarancja zwykle udzielana jest przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W przypadku udzielenia gwarancji odpowiedzialność wobec konsumenta (nabywcy towaru) ponosi udzielający gwarancji, zwany gwarantem.
 2. W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji powinni Państwo zwrócić się bezpośrednio do gwaranta, jednak aby ułatwić Państwu możliwość skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, oferujemy pośredniczenie pomiędzy Państwem, a gwarantem. Jednocześnie zapewniamy, że przedłożymy wszelkich starań aby pomóc w pozytywnym roztrzygnięciu reklamacji. W związku z powyższym, w przypadku towarów kupionych od P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak., objętych gwarancją, możecie Państwo - zamiast bezpośrednio kontaktować się z gwarantem - skontaktować się z nami.  W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak.
 3. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 4. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres.
  W przypadku skorzystania z naszego pośrednictwa zobowiązujemy się do przekazania towaru gwarantowi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas towaru od Państwa.
 5. Po otrzymaniu przez nas towaru od gwaranta niezwłocznie poinformujemy Państwa o odebraniu przez nas towaru od gwaranta i o działaniach podjętych przez gwaranta oraz prześlemy towar na wskazany przez Państwa. Koszt odesłania naprawionego / wymienionego towaru ponosi P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak.


Rękojmia

Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 1. P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 2. . W zgłoszeniu dokonywanym w ramach rękojmi prosimy o jednoznaczne określenie czego się Państwo domagacie oraz opisanie na czym polega zgłaszana wada. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak.
 3. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.
 4. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Do Państwa żądania ustosunkujemy się w terminie 14 dni, informując, czy je uznajemy czy nie. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że uznaliśmy Państwa roszczenie za uzasadnione.
 10. W przypadku uznania przez nas Państwa roszczeń niezwłocznie przystąpimy do usunięcia wady w sposób przez Państwa określony.
 11. W żadnej sposób nie ograniczamy praw konsumenta wynikających z prawa obowiązującego w Polsce.
 12. Reklamacje towarów rozpatrywane są w ciągu 14 dni, w tym czasie P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak zobowiązuje się poinformować Klienta o uznaniu, bądź odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 21 dni.
 13. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak. w ramach rowerowy.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".


Polityka prywatności 

Korzystanie ze sklepu internetowego skutery-krakow.pl

Wszyscy Internauci korzystający ze sklepu internetowego skutery-krakow.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje jakie sklep otrzymuje o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez sklep internetowy skutery-krakow.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

Realizacja zamówień w sklepie internetowym skutery-krakow.pl

Internauta, który zdecyduje się na zakupy staje się Klientem sklepu internetowego skutery-krakow.pl. Zamawiając produkty w sklepie internetowym skutery-krakow.pl Klient dokonuje rejestracji w sklepie i wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę P.H Moto-Trip Paweł Wrześniak podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru. Dane podawane przez Klienta nie będą przekazywane ani sprzedawane stronom trzecim. Klientowi, który zarejestrował się w sklepie internetowym skutery-krakow.pl przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.


Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Transport NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

koszt transportu ustalany indywidualnie


786-201-230

Salon 550m²!

Zapraszamy do naszego salonu stacjonarnego w Krakowie.
Zobacz jak dojechać

Leasing / RATY

Atrakcyjne warunki finansowania
Sprawdź